PETEGEM - JEUGDBELEID & ONDERWIJS is sinds 1990 het adviesbureau van Jaap van Petegem. Wij zijn gespecialiseerd in beleidsadvisering en ondersteuning van projecten op het snijvlak van onderwijs en jeugdbeleid.

- vooraankondiging: Met ingang van 1 januari 2020 stoppen we met onze bedrijfsmatige activiteiten -

en komt er tijd voor nieuwe perspectieven !!!

Wij geven advies en ondersteuning bij ontwikkelingsprocessen van organisaties in de non-profit-sector die een antwoord zoeken op complexe vragen van de toekomst, zoals bijvoorbeeld in het proces van Passend Onderwijs en de Transitie van de Jeugdzorg. Wij zorgen voor een persoonlijke en gespecialiseerde aanpak van de beleidsontwikkeling en bij het proces waarbij plannen vertaald moeten worden in concrete acties.

Jaap van Petegem is  voorzitter van Commissie Toewijzing van het SWV-VO 23-05 (regio IJsselvecht), sparringpartner van Gedragswerk ( www.gedragswerk.nl ) en lid van het expertiseteam Passend Onderwijs van de VO-raad.

Voor vragen en ondersteuning op het terrein van HRM-beleid verwijs ik graag naar de verbinding met PTGM ( www.ptgm.nl )

De kennis en ervaring met betrekking tot Onderwijs en Jeugdbeleid is ontwikkeld op basis van langdurige studie en een veelzijdige werkervaring. We onderscheiden ons door speciale vaardigheden in het werken met individuen en met kleinere groepen. We geven heldere en uitvoerbare adviezen en zorgen voor een goede transparantie van onze activiteiten. Naast adviseren willen we ook graag betrokken zijn bij de uitvoering. Desgewenst of indien noodzakelijk wordt via korte lijnen samengewerkt met diverse andere professionals.